Schoolplan 2019-2023

Het strategisch beleidsplan 2019-2023 van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier dient als basis voor de ontwikkeling van het schoolplan 2019 - 2023 van CBS Roemte. Hierin zet Noordkwartier haar visie uiteen op onderwijs in onze regio en op de vorming van integrale kindcentra. 
 

Onze school beschrijft in dit schoolplan steeds vanuit de Noordkwartier-basis de eigen invulling op onze eigen school. In hoofdstuk 2.5 beschrijven de besturen hoe zij de gezamenlijke visie en uitgangspunten vertalen in specifieke speerpunten, doelen en middelen voor Noordkwartier. Onze school beschrijft in dit hoofdstuk hoe het onderwijskundig beleid op CBS Roemte wordt vormgegeven.

De input op schoolniveau werd geleverd door ouders, team en leerlingenraad.