Sociaal VeiligheidsPlan

Ieder kind heeft het recht zich te kunnen en mogen ontwikkelen in een veilige omgeving. Een waarin het in vertrouwen mag opgroeien, proberen en leren. Een waarin het op een prettige manier leert omgaan met anderen om zich heen. Waarin het eigen grenzen en die van anderen leert kennen en daarmee om leert te gaan. Waarin de pedagogische en fysieke veiligheid centraal staan.
Noordkwartier streeft ernaar elk kind (en zijn of haar ouders) dit te bieden. Ook voor medewerkers is een veilige omgeving cruciaal; het is een voorwaarde om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen onderwijzen.

Afspraken en protocollen die hierin kunnen ondersteunen, vindt u terug in dit veiligheidsbeleid (ook: SVP).