Missie en visie

Waar we voor staan:

Onze christelijke identiteit:

Als open christelijke basisschool laten wij ons inspireren door de christelijke traditie. We vertellen de leerlingen de verhalen uit de bijbel. Wij leren ze de koppeling te maken tussen deze verhalen en hun huidige leefwereld. Daarnaast is er elke morgen een dagopening en staan we samen stil bij vieringen en herdenkingen. Op CBS Roemte ontdekken leerlingen in hoeverre het christelijk geloof voor hun persoonlijk betekenis heeft.

Onze kernwaarden

Verbinden

We maken onderdeel uit van een gemeenschap en voelen ons verantwoordelijk voor elkaar.

Wij vinden het belangrijk dat er een goede relatie is tussen de leerling, de leerkracht en de ouders. Deze verbinding is belangrijk voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind. In verbinding zijn zorgt ervoor dat je weet wie je bent in relatie tot de ander. Binnen ons pedagogisch klimaat staat centraal dat leerlingen gezien, gehoord en gewaardeerd worden. We willen ouders betrekken bij de school door hun inzet te vragen bij verschillende activiteiten. Onze school zoekt ook verbinding met de wijk en omliggende dorpen.

Vieren

We zien elkaar en vieren de grote en kleine momenten.

Op CBS Roemte vieren we gezamenlijk de christelijke vieringen. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen kennismaken met andere culturen en vieringen binnen de school. We staan stil bij de successen en vieringen op individueel, groeps- en schoolniveau. Dit is op verschillende manieren zichtbaar, bijvoorbeeld door de versieringen in school, op het doelenbord in de klas of op Social Schools.

Creatief

We hebben een positieve blik, benutten elkaars talenten en denken buiten kaders.

Creativiteit gaat over het vermogen van leerlingen om iets nieuws te creëren door creatief te denken en te ontdekken. Het kennen, erkennen en benutten van elkaars talenten is daarbij belangrijk. Wij stimuleren leerlingen om buiten de kaders te denken. Het aanbieden van nieuwe ideeën en andere inzichten stimuleert leerlingen om op een andere manier te gaan denken. We proberen kunstzinnige creativiteit te stimuleren door onder andere muziek- en handvaardigheidslessen in de klassen.