AVG en Gedragscode

De nieuwe privacy wetgeving.


Sinds 25 mei 2018 gelden er strengere privacyregels in Europa. Noordkwartier is verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van haar leerlingen en personeel en vindt het belangrijk om zich te houden aan deze regels. Wij informeren u graag over de wijze waarop Noordkwartier de privacy van haar leerlingen, ouders en personeel beschermt.

Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Sinds mei hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld; mr. Marie-José Bonthuis van IT’s privacy. Deze functionaris bewaakt of de organisatie de privacywetgeving goed naleeft en is de vraagbaak over privacy voor ouders en medewerkers. Eventuele datalekken moeten ook altijd gemeld worden bij haar, via telefoonnummer 050 - 2113424.

Verwerkingsovereenkomsten
Met alle externe partijen die namens Noordkwartier gegevens van leerlingen verwerken (zoals software leveranciers waaronder ParnasSys) maken we afspraken over de wijze waarop deze partijen voldoende maatregelen nemen om te garanderen dat de persoonsgegevens van haar leerlingen ook daar veilig zijn en blijven.

Bescherming persoonsgegevens
Om persoonsgegevens te kunnen beschermen is het belangrijk dat alle betrokkenen weten hoe zij om moeten gaan met persoonsgegevens. Daarom besteden we aandacht aan de wijze waarop onze medewerkers op de scholen zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de volgende vragen:
- welke gegevens kan ik aan wie verstrekken?
- kan ik een bestand veilig downloaden?
- wat moet ik doen als ik informatie aantref met een ongepaste inhoud over een leerling of medewerker?
De FG heeft hierbij een ondersteunende en controlerende rol.

Afspraken over beeldmateriaal van leerlingen
Het gebruik van beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s) van leerlingen is een actueel onderwerp waarover veel onduidelijk bestaat. De scholen van Noordkwartier vragen ouders/verzorgers ieder jaar opnieuw toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal. Een ouder/verzorger kan de toestemming te allen tijde intrekken of gedurende het jaar alsnog geven.
De brief die alle ouders op Cbs Roemte ontvangen, kunt u hieronder openen.

Het hebben van toestemming voor publicatie zal met name van belang zijn bij foto’s of video’s waarop leerlingen duidelijk (waarbij niet teveel moeite gedaan hoeft te worden om te achterhalen om wie het gaat) in beeld komen. Denk hierbij aan schoolfoto’s, klassenfoto’s of klassenreportages die worden gemaakt in opdracht van de school. Zogenaamde sfeerfoto’s die tijdens een schoolmusical of schoolfeest gemaakt worden (waarbij leerlingen niet duidelijk in beeld komen), vallen in de meeste gevallen niet onder de privacyregels. Hiervoor is toestemming niet vereist.

Noordkwartier is niet verantwoordelijk voor het beeldmateriaal dat ouders zonder tussenkomst van de school maken (bijvoorbeeld tijdens een klassenpresentatie), ook niet als zij deze plaatsen op hun eigen social media. Noordkwartier verzoekt ouders/verzorgers die foto’s of video’s van leerlingen willen maken en deze willen publiceren op internet, hiermee zorgvuldig om te gaan. Niet iedereen wil graag dat hun kind op internet verschijnt en het vragen van toestemming is hierin altijd een goede keuze.

Beleidsstukken
Ons AVG-beleid kunt u opvragen via info@noordkwartier.nl.

Onze gedragscode (waarin afspraken omtrent gedrag voor werknemers, vrijwilligers, ouders en leerlingen vastgelegd zijn) kunt u hieronder openen.