Anti-pestprotocol

Wat is pesten?
Pesten is geen plagen; plagen is goed bedoeld en tijdelijk;
pesten is niet goed bedoeld en structureel, als er geen grenzen worden gesteld.
Pesten kan mondeling, maar ook door briefjes of via mobiel of internet;
pesten kan ook lichamelijk door o.a. duwen, schoppen, krabben, bijten en spugen.

Hieronder kunt u ons Anti-pestprotocol lezen.