Daarom is onze school een plaats…

 • waar de Bijbel een oriëntatiepunt is;
 • waar Bijbelverhalen, gebeden en liederen een spiegel zijn voor ons eigen leven;
 • waar ruimte is voor verschillende geloofsovertuigingen;
 • waar ruimte is voor kinderen;
 • waar ouders, kinderen en leraren met respect voor elkaar een hechte gemeenschap willen vormen;
 • waar gewerkt wordt aan de verstandelijke, creatieve en sociale ontwikkeling van 4-12 jarigen;
 • waar zorg en begeleiding is voor elk kind;
 • waar ouders, daar waar mogelijk, betrokken worden bij het schoolgebeuren;
 • waar gewerkt wordt in een vernieuwd gebouw;
 • waar rust en sfeer belangrijk zijn.

Op onze school gebruiken we de Bijbel als een boek waarin Gods omgang met de mensen staat beschreven en waarin Jezus ons voorbeeld is in woord en daad. We proberen hem na te volgen. Hierbij zijn verhalen, liederen, gebeden, gesprekken en vieringen belangrijk.

 

Roemte is een school waar wordt geleefd en geleerd

Daarom is onze school een plaats…..

 • waar goed wordt samengewerkt tussen bestuur, schoolleiding, leraren, kinderen en ouders;
 • waar regels zijn, die veiligheid bieden aan iedereen;
 • waar ruimte is om jezelf te kunnen zijn;
 • waar leren wordt beschouwd als een plezierige en vanzelfsprekende activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden;
 • waar vaardigheden worden geleerd en ervaren om de sociale, emotionele, motorische, creatieve en verstandelijke ontwikkeling te begeleiden;
 • waar onderwijsleermiddelen zijn, die rekening houden met de verschillen tussen de kinderen en die zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken;
 • waar extra zorg voor kinderen is;
 • waar over de schoolmuren wordt gekeken;
 • waar de kwaliteit wordt bewaakt en waar nodig verbeterd wordt.

 

Roemte is een school waar een open contact met ouders belangrijk wordt gevonden

Daarom is onze school een plaats…….

 • waar zoveel mogelijk schriftelijke en mondelinge informatie aan ouders wordt gegeven;
 • waar contactmogelijkheden zijn in school of thuis;
 • waar een duidelijke organisatie is;
 • waar ouderhulp belangrijk en zinvol wordt gevonden;
 • waar moeilijke gesprekken niet uit de weg worden gegaan.

Voor meer informatie zijn de schoolgids en het zorgprofiel beschikbaar en zijn we altijd bereid de school te laten zien en te praten over de inhoud.