Het contact tussen school en ouders op Roemte. 

De 10-minutenavonden

Voor de ouders van de kinderen van de groepen 1 t/m 7 zijn er een aantal keren per jaar contactavonden, waar 10 minuten gepraat kan worden met de leerkracht. In oktober, in januari en in maart/april en juni. De laatste twee keer zijn facultatief. De ouders van de kinderen van groep 1 worden thuis bezocht en er zijn twee contactavonden in mei en juni. Voor de ouders van de kinderen van groep 8 is er in oktober een contactavond en vanaf november worden de gesprekken gevoerd over het voortgezet onderwijs. 

De informatieavonden

Tijdens ieder schooljaar zijn er in september informatieavonden in elke groep, waar informatie wordt gegeven over de gang van zaken, over materialen, over activiteiten en wat er verder te bespreken valt. Tijdens het schooljaar is er ook een informatieve avond over een speciaal onderwerp. 

De inloopmiddag

De eerste maandag van de maand kunt u na de middagschooltijd in de klas samen met uw kind het werk bekijken. Als er aanleiding is kan er ook een afspraak worden gemaakt met de leerkracht. Dit kan ook op andere momenten. 

Het mededelingenblad

Elke vier weken krijgt u Roemtenieuws, een blad met mededelingen over schoolzaken en een overzicht van de Bijbelverhalen. 

De ouderhulp

De ouderhulp is niet meer weg te denken uit school. Zonder die hulp zouden veel activiteiten niet of in afgeslankte vorm plaats vinden. Ouderhulp is er:

·          bij de huishoudelijke taken, elke ochtend een ouder, die kopieert, koffie zet, afwast en nog veel meer doet;

·          bij het documentatiecentrum en het maken van werkstukken door kinderen;

·          bij handvaardigheid;

·          bij het werken met computers;

·          bij het koken door de kinderen;

·          bij het halen en brengen voor gymnastiek;

·          voor zoveel dingen, waardoor het onderwijs meer ruimte krijgt. 

Voor de kinderen is er gelegenheid om tussen de middag over te blijven.

Over alle genoemde zaken kunt u uitgebreider lezen in de schoolgids, evenals over de schoolcommissie, de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie en de ouderbijdrage.