Overblijven op Roemte 2018-2019,
klik hier op het document in PDF te lezen, zodat u het (bijbehorende strookje) kunt afdrukken.

 Op ‘Roemte’ is het mogelijk om tussen de middag over te blijven en er wordt veel gebruik van gemaakt.

De groepen zijn vooral op dinsdag en donderdag erg groot. We hebben op die dagen soms drie of vier groepen waarin 70 leerlingen overblijven. Er worden dan extra mensen ingezet.

We hebben vaak een vaste groep leerlingen die overblijft. Het gebeurt ook regelmatig dat leerlingen incidenteel komen.

Het is de bedoeling om de vaste groep leerlingen in kaart te brengen. Dit kunt u doen door het onderstaande strookje in te vullen.

Als uw kind incidenteel komt is het de bedoeling dat u uw kind opgeeft voor 18.00 uur (de dag ervoor) op het volgende e-mailadres:  jkvink@ziggo.nl  Mocht u geen e-mail hebben dan kunt u vòòr 18.00 uur bellen naar nummer 0596-571755 om uw kind op te geven.

We weten dan op hoeveel leerlingen we kunnen rekenen.

We willen ook graag dat u uw kind afmeldt als het niet komt. We zetten mensen in op basis van het aantal opgegeven leerlingen. Mocht u uw kind niet afmelden dan zetten we wel een kruisje op de kaart, omdat de ingezette mensen betaald moeten worden.

Leerlingen die niet opgegeven zijn kunnen niet naar de overblijf.

De verkoop van de overblijfkaarten gebeurt voor schooltijd. Dat gebeurt op dinsdagmorgen en donderdagmorgen door juf Annet van 8.15 uur tot 8.30 uur  in het Roemteschip. Op andere momenten verkopen we geen kaarten.

Een kaart van 25 keer overblijven kost € 30,- en een kaart van 10 keer overblijven kost €12,-. Het is niet mogelijk om met contant geld tijdens het overblijven te betalen. Ook leerlingen die af en toe overblijven moeten een kaart hebben. De kaart blijft twee jaar geldig en als u geen gebruik meer maakt van de kaart krijgt u het resterende bedrag terug.

Heeft u vragen over deze brief kom dan even langs bij juf Neli.

 

De overblijfmensen zijn:

Cora Vink (coördinator)                   

Sandra Post

Janet Westra                        

Harry Poelman                                                              

Tineke Martini                                                         

Corine van Zanten

Harja Wierenga   

Petra vd Zee                             

Tina Zuidveld 

Dina Wals                             

Esther Doff

Priscilla Brouwer

Marianne Veldman

Hanneke Huizenga

 

Wilt u de onderstaande strook invullen en inleveren bij de overblijfjuffen.

Mijn kind(eren) blijft (blijven) over op:

0 maandag

0 dinsdag

0 donderdag

0 vrijdag

 Naam/ namen+ groep: _______________________________________________________________

 Tel. nr. ouders, waarop jullie altijd bereikbaar zijn:_________________________________________