Het team en de groepsindeling

Groep1/2 (Apen):      
juf Linda vd Kamp op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen.
meester Ron vd Velde op donderdag

Groep1/2 (Beren):
juf Neli Wever op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen.
juf Liesbeth Schoenmaker op woensdag.

Groep 1 & 2 zijn vrij op de vrijdagmiddag.

Groep 3   :            

juf Ella Bos op maandag t/m vrijdag.

Vrijdagmiddag is groep 3 vrij.        

Groep 4/5a :          
meester Erwin Lalkens op maandag t/m vrijdag.

Groep 5b/6a :    

juf Fabianne Joustra (ziektevervanging juf Alice van Breden) maandag t/m vrijdag

Groep 6b/7 :
juf Annemarie Tol op maandag t/m woensdag en juf Harriët Wals op donderdag en vrijdag

Daarnaast is juf Annemarie Tol op donderdag en vrijdag als ondersteuner bij de combinatiegroepen.

Groep 8 :       

juf Renny Burema  op maandag, dinsdag.
juf Renny en juf Ada op woensdag om de week.
juf Ada de Boer op donderdag en vrijdag.

~ Jack Lubberman in (interim) directeur, aanwezigheid staat op het Roemtenieuws.
~ Greetje Nomden is adjunct-directeur, aanwezigheid staat op het Roemtenieuws.
 ~ Juf Hilde is op dinsdag en donderdag aanwezig als interne begeledeider en coördinator extra zorg/ ondersteuning op Roemte, haar aanwezigheid staat op het Roemtenieuws.
~ Juf Annet Smit is op dinsdag en op donderdag als onderwijsassistent aanwezig.
~ Juf Harriët Wals is ICT-coöridinator. 
~ Juf Ada de Boer is rekencoördinator.
~ Juf Ella Bos is leescoördinator.
~ (Vacature) is cultuurcoördinator.
~ Juf Alice en (vacature) zijn verantwoordelijk voor de plusklas (HBK), 1x per 14 dagen is er plusklas (ene week groep 3 t/m 5, andere week 6 t/m 8).
~ meester Erwin Lalkens is coördinator bewegingsonderwijs.

Adressen van de teamleden.
Deze zijn te vinden in de bijlage van de schoolgids (op deze site).