Afscheid

Overblijffeestje

Op donderdag 4 juli was het jaarlijks overblijffeestje met patat eten, afscheid nemen van groep 8 ed. Alleen dit jaar kregen alle kinderen een cadeautje, omdat het overblijven dit schooljaar stopt. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we over op een continurooster. Daarom werden alle overblijfouders deze keer in het zonnetje gezet en werden ze bedankt voor het jarenlange ( voor sommige)  overblijven op Roemte.

Hartelijk dank leiding overblijf!!!!

Bericht overblijfGezellig eten met de overblijf 4 juli

Op 4 juli hebben we samen met alle overblijf kinderen en leerkrachten, overblijf ouders gezellig gegeten op het nieuwe schoolplein.

Ook dit jaar stond er weer patat met een kroket of frikadel op het menu, met drinken en als toetje een lekker ijsje. Dit alles ging er goed in. Door het mooie weer konden we lekker buiten eten.

We waren met een hele club, in totaal met 185 man.

Ook hebben we die middag afscheid genomen van groep 8, enkele kinderen komen al van af groep 1 maar er zijn ook kinderen die incidenteel komen.

Van eenentwintig kinderen van groep 8 hebben we afscheid genomen

Daniel, Gijs, Daan, Levi, Wolferd, Denise, Jan Pieter, Jesper, Kasper, Sohpie, Niek, Hendrik, Annelynn, Iris, Anne, Nyne, Ciara, Oliver, Luuk, Ruben en Rik   het ga jullie goed op jullie nieuwe school. 

Aangezien dit het laatste jaar was van de overblijf, hebben alle kinderen van de overblijf een presentje gehad .

Voor ons als overblijf ouders stopt het nu dus ook, als dank daar voor werden we in de bloemetjes gezet door school. Dank daar voor .

Wij van de overblijf wensen jullie alle goed toe en een fijne vakantie toegewenst.

Namens de overblijf , Corine, Anita, Janet, Tineke, Harja, Cora, Hanneke, Esther, Sandra, Marianne, Harry, Dina, Priscilla, Tina en Petra.


Overblijven

Opening Kindcentrum

Oversteekplaats nieuw Kindcentrum

Vanaf 17 juni ziiten de beide basisscholen cbs Roemte en obs prinses Beatrix samen met Kids2b in een nieuw aardbevingsbestendig Kindcentrum. Met een aantalleerlingen van beide scholen uit de leerlingenraad hebben wij met sjablonen één punt op de Molenweg aangegeven waar de voetgangers over kunnen steken. Uiteindelijk zullen er op deze plek zgn. juli paaltjes komen. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen lopend naar scholen zullen gaan en als zij ten zuiden van de Molenweg wonen van deze oversteekplaats gebruik zullen maken. Aan de Badweg is ook een oversteekplaats, deze is wel met julipaaltjes aangegeven.

oversteekplaats

4 mei Herdenking

Sofie Hoekzema en Ines Heidinga hebben in de 4 mei Herdenking hun gedicht voorgedragen in de Petrus en Pauluskerk te Loppersum. Na de Stille Tocht hebben zij namens beide scholen een krans gelegd bij het monument.

4 mei

Afsluiting Kinderboekenweek

Nieuwe insluitcode

Nieuwe paragraaf